monitoring radiowy

W rzeczywistości w jakiej wiadomości poruszają się w tempie Internetu i social media tak samo jak radiolinia mogą zarysować wieści w parę chwil, skuteczne relacje z public relations nigdy nie były bardziej znaczące. Monitoring radiowy usługi monitorowania wiadomości w radiu i online korzystają z zaprogramowanego oprogramowania, by mechanicznie monitorować to, co dzieje się w mediach. teraz firmy dziennie działają przez monitorowanie mediów i zapewniaj

Opracowano przez: Wanda